§ GDPR
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů a v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. RC Glider.eu používá všechna data získaná od zákazníků výlučně pro interní potřeby společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Bez výslovného souhlasu zákazníků zpracovává RC Glider.eu jejich osobní údaje pouze a výhradně v rozsahu povoleném zákonem o ochraně osobních údajů.


§ GDPR
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů a v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. RC Glider.eu používá všechna data získaná od zákazníků výlučně pro interní potřeby společnosti a neposkytuje je třetím stranám. Bez výslovného souhlasu zákazníků zpracovává RC Glider.eu jejich osobní údaje pouze a výhradně v rozsahu povoleném zákonem o ochraně osobních údajů.